ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com

Taukanna is Instant Articles About Life | Gossips | Health and technology Sinhala

ලොව පුරා සිටින කාන්තාවන් පුරුෂ ලිංගය පිළිබඳව පවසන දෑ..


අද අපි ඔබට පවසන්නට සූදානම් වන්නේ අපූරු කතාවක්. පුරුෂ ලිංගය පිළිබඳව කාන්තාවන්ගේ අදහස් සොයා ගිය අපූරු සමීක්ෂණයක් පිළිබඳවයි.

ලොව පුරා සිටින කාන්තාවන් පුරුෂ ලිංගය පිළිබඳව පවසන දෑ..

  • මේ සඳහා වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි කාන්තාවන් සියගණනක් භාවිතා කර තිබෙනවා.
  • මේ කාන්තාවන්ගෙන් (82%) ක් පමණ ප්‍රතිශතයක් පවසා සිටියේ තරමක් විශාල පුරුෂ ලිංගයන් මගින් (සාමාන්‍ය අගයක් ලෙස අඟල් හයක් පමණ විශාල) ඔවුන්ට ලිංගිකව තෘප්තිමත් විය හැකි බවයි.
  • මේ කාන්තාවන්ගෙන් (9%) ක් පමණ ප්‍රතිශතයකට ලිංගිකව වඩාත් සතුටු වන්නට නම් අඟල් 7-8 ත් අතර ප්‍රමාණයක පුරුෂ ලිංගයක් අවශ්‍ය බව පවසා සිටියා.
  • ඒ වගේම, මෙහිදී සහභාගී වූ කාන්තාවන්ගෙන් (2%) ක් පමණ සුළු පිරිසක් පවසා සිටියේ ඔවුනට අඟල් 10-12 පමණ වන පුරුෂ ලිංගයන් අවශ්‍ය බවයි.

නමුත් කාන්තාවන් සහ පිරිමි පුද්ගලයින් එකිනෙකට හමුවී “Dating” ඔවුන් ලිංගිකව එක්වන අවස්ථාවේදී අසාමාන්‍ය ලෙස විශාල පුරුෂ ලිංග සතු පිරිමි පුද්ගලයින්ට කාන්තාවන් විසින් බොහෝ විට දෝෂාරෝපණ එල්ල කරනු ලබනවා. ඒ, එම කාන්තාවන්ට නිසි ලෙස මුඛ සංසර්ගයේ යෙදීමට සහ විවිධ ලිංගික ඉරියව් භාවිතා කරමින් සැපපහසු වන ආකාරයට ලිංගිකව එක්වීමට නොහැකි වන නිසයි.

ලොව පුරා සිටින කාන්තාවන් පුරුෂ ලිංගය පිළිබඳව පවසන දෑ..

නිසි ලෙස ලිංගිකව එක්වීමට පුරුෂ ලිංගයේ දිග සහ වට ප්‍රමාණය කොපමණ විය යුතුද යන හැගීම මේ ලිපිය කියවන ඔබට මතු වනවා ඇති.

පුරුෂ ලිංගයේ දිග ප්‍රමාණය කුමක් වුවත් කාන්තාවන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇලුම් කරනු ලබන්නේ වටප්‍රමාණය තරමක් විශාල පුරුෂ ලිංගයකටයි. ඒ, අසාමාන්‍ය දිගකින් යුත් පුරුෂ ලිංගයක් යෝනිය තුලට දමාගෙන අපහසුවක් විඳිනවාට වඩා සාමාන්‍ය දිගකින් යුත් වටප්‍රමාණය විශාල පුරුෂ ලිංගයක් මගින් කාන්තාවකගේ යෝනි බිත්ති හොඳින් ස්පර්ශ කරමින් එම කාන්තාවට උපරිම සතුටක් ලබාදිය හැකිවීම නිසයි.

මෙම සමීක්ෂණය තුලදී හෙළිදරව් වූ වෙනත් වැදගත් කරුණු කිහිපයක්.

  • කාන්තාවන් (56%) ක් පමණප්‍රතිශතයක් පුරුෂ ලිංගයේ වර්ණය පිරිමි පුද්ගලයාගේ සමේ වර්ණයට බොහෝ දුරට සමානව අපේක්ෂා කරනු ලබනවා.
  • කාන්තාවන් (23%) ක් පමණප්‍රතිශතයක් සිනිදු පුරුෂ ලිංගයක් බලාපොරොත්තු වනවා.
  • කාන්තාවන් (21%) ක් පමණප්‍රතිශතයක් එතරම් කුඩා ප්‍රමාණයේ පුරුෂ ලිංගයන් කෙරෙහි වැඩි ඇල්මක් නොදක්වනු ලැබුවා.
  • ඔබේ පුරුෂ ලිංගය කුඩා නම් ඔබේ සහකාරියව සතුටු කරන්නට ඔබට වෙන යම් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්නට සිදු වනවා. නැත්නම් ඔබේ ශිෂ්නයේ ප්‍රමාණය වර්ධනය කර ගන්නට කුමක් හෝ ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්නට සිදු වනවා.

ලොව පුරා සිටින කාන්තාවන් පුරුෂ ලිංගය පිළිබඳව පවසන දෑ..

මේ කෙසේ වුවත් පිරිමි පුද්ගලයෙකු තරමක් විශාල ශිෂ්නයක් ලැබීමෙන් වෙනත් පුද්ගලයෙකු ලිංගිකව තෘප්තිමත් කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය වන නිසා ඔහුගේ අනන්‍යතාවය සහ ආත්මාභිමානය වර්ධනය වනවා දැකගන්නට පුළුවන්. ඒ අතරේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා කුඩා ශිෂ්නයක් හිමි අයෙක් මානසික ලෙස කණගාටුවට පත්වනවා දැකගන්නට පුළුවන්. 

උපුටා ගැනීම : අන්තර්ජාලයෙන්


The Author

TeamFront

A blog scientist by the mind and a passionate blogger by heart ❤️. Fountainhead of Taukanna (Award winning blog), speaker at various international forums. Life motto: Live while you can! Teach & inspire while you could & Smile while you have the teeth.
ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com © 2017
error: Content is protected !!