ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com

Taukanna is Instant Articles About Life | Gossips | Health and technology Sinhala

Tag: කරවිල

කරවිල දියවැඩියාව නවතා පියයුරු පිළිකා සෛල නසන එළවළුවක්

කරවිල දියවැඩියාව නවතා පියයුරු පිළිකා සෛල නසන එළවළුවක්

ආසියාව තුල අති විශාල ඖෂධීය ඉතිහාසයක් ඇති එළවළුවක් තමයි කරවිල කියන්නේ. සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී අධි රුධිර පීඩනය පාලනයට, සමේ ඇති වන ආසාදනයන්ට, ඔසප් වේදනා වලට, මැලේරියාවට, බඩ රුදාවට, වකුගඩු වල ගල් සුව කිරීමට, අධික කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පාලනයට, බඩ පෙරලවීමට, අර්ශස් රෝගයට සහ උන රෝග වැනි විවිධ රෝග සුවපත් කර ගන්නට කරවිල භාවිතා කරනු ලබනවා.   […]

ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com © 2017
error: Content is protected !!