ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com

Taukanna is Instant Articles About Life | Gossips | Health and technology Sinhala

Tag: කෙට්ටු වෙන්න

කෙට්ටු වෙන්න ලේසිම හා සාර්ථකම ක්‍රමේ මෙන්න

දින හතක් තුල ලැඛෙන ප්‍රතිපල දුටු විට ඔබ පුදුම වේවි බඩ අඩු කර ගෙන කෙට්ටු වෙනවා කියන එක නම් ඒ තරම් ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. ඒ සදහා ඔබට කෑම පාලනය , අඩික ලෙස ව්‍යායාම් කිරිම හෝ බොහෝ සෙයින් මුදල් වියදම් කර ශල්‍ය කර්මයක් වැනි දෙයක් කරන්නම වෙනවා. නමුත් මේ කිසිම දෙයක් නොකර බඩ අඩු කර ගන්න […]

ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com © 2017
error: Content is protected !!