ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com

Taukanna is Instant Articles About Life | Gossips | Health and technology Sinhala

Tag: ගණිකා

ජනප්‍රිය රූපවාහිනි නිවේදිකාවගේ සුපිරි ගණිකා නිවාසය වැටලූ මෙහෙයුම මෙන්න – Photos

ජනප්‍රිය රූපවාහිනි නිවේදිකාවගේ සුපිරි ගණිකා නිවාසය වැටලූ මෙහෙයුම මෙන්න - Photos

ජනප්‍රිය රූපවාහිනි නිවේදිකාවක් විසින් සම්භාහන මධ්‍යස්ථානයක් මුවාවෙන් පවත්වාගෙන ගිය ගණිකා නිවාසයක් සූක්ෂම ලෙස වටලන්නට පොලිසිය සමත්ව තිබෙනවා. මේ සිද්ධිය වාර්තා වන්නේ ඉන්දියාවේ රාජස්තාන් ප්‍රාන්තයෙන්. මෙම ගණිකා නිවාසය පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණේ  Monica Bedi නැමැති රූපවාහිනි නිවේදිකාව විසිනුයි. සම්බාහනය මුවාවෙන් ගණිකා සේවය ලබා දෙන බවට පොලිසියට ලද ඔත්තුවක් මතයි මේ වැටලීම සිදු කර ඇත්තේ.උපාය දූතයෙකු යවා ගණිකා […]

ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com © 2017
error: Content is protected !!