ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com

Taukanna is Instant Articles About Life | Gossips | Health and technology Sinhala

Tag: බැන්දට

බැන්දට පස්සේ දෙන්නම මහත්වෙන්න හේතු දන්නවාද ?

සුළඟටත් ගහ ගෙන යන තරමට පාන්තිරයක් වගේ හිටිය සඳුනි කසාද බැඳලා මාස දෙක තුන වෙද්දි තාර බැරලයක් වගේ මහත් වුණා…. ඇයි එයාගේ මහත්තයා.. සඳුන් ඉස්සර කොහොමද හිටියේ ……. සතුටට වෙන්න ඇති.. කෙනෙක් කිව්වා. ඔව් ඉතිං…. පවුලක් කියන්නෙත් සතුටක් තමයි.. ඒත්..අද සඳුන් සඳුනි විතරක් නෙවෙයි… බොහෝම දෙනෙක් කසාද බැන්දට පස්සේ තරබාරු වෙනවා. බේසල් විශ්වවිද්‍යාලය මේ ගැන […]

ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com © 2017
error: Content is protected !!