ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com

Taukanna is Instant Articles About Life | Gossips | Health and technology Sinhala

Tag: බියර්

ලංකාවේ බියර් ගැන ඔබ නොදන්න කාරණා 5ක්

ලංකාවේ බියර් ගැන ඔබ නොදන්න කාරණා 5ක්

“බියර් බිව්වහම තිත්තයි” කියලා පෝස්ටර් අලවලා තිබුණට ඇත්තටම ලංකාවේ බියර් කොයි තරම් ජනප්‍රියයිද කියලා අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නැහැනේ. හැබැයි ආටිකල් එක පටන් ගන්න කලින් එකක් කියන්න ඕන. මේක කියෝලා තමන් බියර් බොන්න ඇබ්බැහි වෙයි කියලා හිතන අහිංසක ඩයල් සහ ලෝකෙන් මත්පැන් තුරන් කරන්න කටයුතු කරන අමධ්‍යප ඩයල් මෙතනින් එහාට කියවන්න එපා. කියෝලා අපිට බනින්න ලෑස්ති […]

ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com © 2017
error: Content is protected !!