ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com

Taukanna is Instant Articles About Life | Gossips | Health and technology Sinhala

Tag: රොබෝ

ඩුබායි නුවරට එන සුපිරි රොබෝ ආරක්ෂකයා

ඩුබායි නුවරට එන සුපිරි රොබෝ ආරක්ෂකයා

මෙම වසර අවසානයේ ඩුබායිහි විදී සංචාර කරන පොලිස් බළකායට රියදුරකු රහිත ස්වයංක්‍රිය නිරීක්ෂණ රොබෝ රථයක් හඳුන්වා දීමට නියමිත වෙනවා. එය ප්‍රමාණයෙන් කුඩා දරුවන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් රථයකට සමානයි. අංශක 360ක ප්‍රදේශයක් එකවර නිරීක්ෂණය කළ හැකි කැමරාවකින් සමන්විත වන මෙම රථයට මුහුණු හඳුනාගැනීමේ තාක්ෂණයද (Facial recoynition technology) එක්කොට තිබීම විශේෂත්වයක් වනවා. වීදිවල සැරිසරන අපරාධකරුවන් සහ සැකසහිත පුද්ගලයන් […]

ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com © 2017
error: Content is protected !!