ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com

Taukanna is Instant Articles About Life | Gossips | Health and technology Sinhala

Tag: ලැප්ටොප්

ලැප්ටොප් බැටරිය නිවැරදිව චාර්ජ් කරන හැටි මෙන්න

අද කාලේ වෙනකොට ලැප්ටොප් එකක් කියන්නේ අත්‍යාවශ්‍යම දෙයක් බවට පත් වෙලා. ටිකක් ටැබ්ලට් පැත්තට බර බවක් තිබුනත් තවමත් ගේම් ගහන්න, කැම්පස්, ඔෆිස් වල වැඩ යන එන ගමන් කරන්න බොහෝ දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ ලැප්ටොප් තමයි. කොහොම වුනත් ලැප්ටොප් බැටරිය නම් වැඩි කාලයක් තියෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මිලට ගන්න තියෙන බොහෝ ලැප්ටොප් වල බැටරි කාලය පැය 4 […]

ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com © 2017
error: Content is protected !!