ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com

Taukanna is Instant Articles About Life | Gossips | Health and technology Sinhala

Tag: හිසකෙස්

හිසකෙස් වැටීම් සදහා හේතුවෙන ප්‍රධානම සාධකයන් 5ක්

හිසකෙස් වැටීම්

හිසකෙස් නිරෝගීව තබා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය වෙන විටමින්, ඛනිජ ලවන, බයොටින්, සින්ක් සහ ප්‍රෝටීන් වැනි අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථයන්ගෙන් ඌන ආහාරවේල් අනුභව කිරීම්ට පුරුදු වී සිටීමද හිසකෙස් වැටීම සදහා හේතුවෙනවා. ඒවගේම දියවැඩියාව, හදවත් රෝග, කොලොස්ටරෝල් සහ පිලිකාවන් වැනි රෝගයන් සදහා භාවිතා කරන ඖෂධයන් හේතුවෙන්ද අධික ලෙස හිසකෙස් වැටීමක් සිදු වෙන්නට හැකියාව තිඛෙනවා. ප්‍රදාහය , සිතෙහි ඇතිවෙන […]

ටෞකන්න | Taukanna | Sinhala Instant Articles | Taukanna.com © 2017
error: Content is protected !!